Phòng tránh sự cố thang máy

Dịch vụ bảo trì thang máy

Lỗi của thang máy không phải baog giờ cũng rõ ràng, nhưng việc nhận biết các vấn đề thường gặp có thể giúp thang máy hoạt động ổn định, đồng thời cho phép chúng ta biết khi nào cần phải nâng cấp hoặc thay thế thang máy. Bỏ qua bảo trì thang máy ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của thang. Thời gian đáp ứng tăng. Thời gian thang ngừng hoạt động khi gặp lỗi tăng. Chi phí sửa chữa tăng. Tuổi thọ của thang máy giảm. Số khiếu nại về thang máy tăng. An toàn thang máy sẽ giảm. Đó là những vấn đề trực tiếp mà tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy được. Nhưng ngày cả với một chế độ bảo trì định kỳ tốt nhất, thì tất cả các hệ thống thang máy cuối cùng sẽ cần phải được nâng cấp hoặc thay mới. Việc trì hoãn nâng cấp thang máy quá lâu sẽ có tác hại tương đương với việc bỏ qua việc bảo trì thang. … [Read more...]

DMCA.com Protection Status