PHOTOs

Trang hình ảnh khảo sát, triển khai các dự án bảo trì tòa nhà tiêu biểu của Công ty:

Dự án nhà máy Foster Bắc Ninh

Các ảnh về triển khai dự án phòng cháy chữa cháy tại nhà máy Foster Bắc Ninh

Dự án tòa nhà Viettel Yên Bái

Các ảnh về dự án bảo trì tòa nhà Viettel Yên Bái

Dự án tòa nhà FPT

Ảnh khảo sát dự án tòa nhà FPT

Dự án Trung tâm khí thải

Ảnh khiển khai bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm khí thải Quốc Gia

DMCA.com Protection Status